Ny lov om arv- og dødsboskifte

Ny arvelov ble vedtatt 9. mai 2019. Den nye loven viderefører reglene om slektens arverett, den gjenlevende ektefelles og samboeres arverett, og reglene om livsarvingenes rett til pliktdelsarv.

Endringene er blant annet:
– Pliktdelsarven øker fra 1 til million til 15 G
• Grensen for hva en arvelater er pliktig å gi hvert barn (pliktdelen), økes fra én million kroner til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp. Som er per 1. mai 2019 kr. 99 858,-. Minstearven øker altså fra én million til 1,5 millioner og vil øke i samsvar med årlig økning av G.
• Den særlige beløpsgrensen i gjeldende lov på kr. 200 000,- for andre livsarvinger enn egne barn fjernes.

– Gamle testamenter må endres
• Pliktdelsbeløpet (maksbeløpet på én million, som altså endres), vil medføre overgangsregler slik at man får tid til å områ seg og lage nytt testament. Det er blitt foreslått en frist på ett år etter ikrafttredelse av ny arvelov. I denne perioden vil gamle testamenter fortsatt være gyldig, men man er nødt til å endre det for at det skal være gyldig etter overgangsperioden på ett år. Antatt ikrafttredelse vil være høsten 2020.

– Flere løsninger for gode løsninger
• I motsetning til før, skal man kunne testamentere bort bestemte eiendeler, også om slike eiendeler er mer verd enn arvingens del av arven. Arvingen må i så fall betale det overskytende til boet.
• Regjeringen foreslår også å oppheve skillet mellom andre eiendeler og fas eiendom når det gjelder gaver fra uskiftet bo.

– Samboere står like svakt
• Opprinnelig ble det foreslått lik arverett for samboere som for ektefeller, men dette har regjeringen droppet i lovforslaget.
Bestemmelsen om begrenset arverett for samboere, blir stående. Det blir derfor fortsatt nødvendig å bruke testament mellom samboere.

– Ingen endring for ektefeller – fortsatt 4G – uskifte opprettholdes
• Regjeringen dropper å øke ektefellens arv fra dagens regel om en fjerdedel til en halvpart.

Lovforslaget inneholder regler om arv og om skifte av dødsbo, og erstatter dermed både arvelovens og skiftelovens regler om dødsboskifte. Skiftelovens regler om skifte av felleseie ved samlivsbrudd foreslås plassert i ekteskapsloven.

– Testament – formkrav
Det åpnes for at de to vitnene ikke lenger må være tilstede samtidig, men det blir ikke anledning til digital registrering nå. 

Ta kontakt med advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon.
Advokat Pedersen er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.