Ny lov om avhending

Kommunal- og forvaltningskomiteen la frem forslag til ny avhendingslov 09. mai 2019.

Endringer:
– Mangelsbegrepet
«As is», «som den er», blir borte. Boligen har mangel når den ikke er i samsvar med det «kjøper kunne forvente» ut fra bla. boligens «type, alder og synlig tilstand».

Ny 10.000 kroners- grense
Kjøper må selv dekke kostnader dersom boligens mangel utgjør mindre enn kr. 10.000,-.

– Strengere undersøkelsesplikt
Dersom forhold i tilstandsrapporten er «tydelig beskrevet» kan ikke kjøper kreve erstatning for disse forhold.

– Takstmann – skjerping
Det settes krav til takstmannens kompetanse og det gis et utvidet ansvar.

Regjeringens hensikt er å skape ro ved inngåelsen av salg og etter at overdragelsen er gjennomført.

Ta kontakt med advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon.
Advokat Pedersen er samarbeidsadvokat for Huseiernes landsforbund.