Håndverkertjenester

Avtaler eller oppdrag om reparasjon, vedlikehold, installasjoner, ombygging mm., som inngås med en tjenesteyter, reguleres av håndverkertjenesteloven.

Vi bistår partene i alle saker ved avtale om kjøp av håndverkertjenester og dersom det oppstår feil og mangler ved tjenesten.

• Krav om prisavslag og erstatning
• Krav om utbedring av mangel
• Tilbakeholdelse av vederlag
• Tvist om pris, fastpris mm.
• Erstatning ved forsinket levering og ferdigstillelse
• Forhandlinger med motpart
• Bistand i rettssaker

Hva er dine krav?

Ta kontakt med advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon. Send inn noen stikkord om saken og han kontakter dere.

Advokat Pedersen har samarbeidsavtale med Huseiernes landsforbund.

Boligforsikringen vil i de fleste tilfeller gi rettshjelp ved tvist.