Jordskifte og grensesaker

Jordskifteloven legger til rette for effektiv og rasjonell utnyttelse av eiendom og rettigheter.

Jordskiftedomstolene behandler blant annet jordskifte og grensesaker. Det er i dag 34 regionale jordskifteretter.
Ankeinstansen er lagmannsretten.

Sakstyper:
• Jordskifte:
Endring av eiendommer og rettigheter. Deling eller opprettelse av sameie.
Felles bruk av et areal, felles tiltak og investeringer.
Ulempe og nytte – hensiktsmessighet.

Jordskifteretten setter ned grensemerker og måler terreng, samt tinglyser for innføring i matrikkelen.

• Rettigheter og grenser:
Har du en rettighet? Hva inneholder bruks- eiendomsretten?
Jordskifteretten er rettsfastsettende.

Jordskifteretten kan også fastsette grenser og bruksrettigheter i grensesaker.

• Skjønn
Har du behov for å anlegge vei over en annens eiendom?
Ønsker du å endre (omskipe) eller fjerne (avskipe) en vei eller sti over egen eller annens eiendom?
Ønsker du felles vei, felles gjerde, felles brygge?

Bygging av jernbanelinjer, veier og flyplass, fører til ulempe.

Jordskifteretten kan holde skjønn og fastsette tiltak og endringer og størrelsen erstatningen.

Ta kontakt med advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon.
Advokat Pedersen er samarbeidsadvokat for Huseiernes landsforbund.

Boligforsikringen kan gi rettshjelp ved tvister.