Eiendomsskatt

Helårsbolig som fritidsbolig.
Det som står i matrikkelen er basert på historisk bruk, og ikke dagens bruk.
Man kan unngå både boplikt og få redusert eiendomsskatt ved å bruke helårsbolig som fritidsbolig.
Årsaken til forskjellsbehandling er at et hus som er registret som bolig blir taksert på grunnlag av Skatteetatens boligverdi. Hus som er registrert som fritidsbolig blir taksert av kommunenes egne takstmenn på fritt grunnlag. Skattesatsen opp til maks 7,5 promille for fritidsbolig gir ikke hjemmel for differensiering i Eiendomsskatteloven. Dette gir svært ulike utslag også mellom kommunene.

Ta kontakt med advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon.
Advokat Pedersen er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.