Vi har ekspertise på alle områder knyttet til fast eiendom

 • 10 spesialiserte advokater innen eiendomsrett og eiendom utland
 • Vi gir deg personlig oppfølging
 • Pris- og kvalitetsbevisst
 • Vi bistår klienter over hele landet
wla-chat

Hva lurer du på?

Vi kontakter deg innen kort tid

eller

Legg igjen en beskjed

Ved registrering godtar jeg Wahl-Larsen sin personvernerklæring.

Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt.

Hva vi kan bistå med

Usikker på om du trenger bistand?

Kontakt oss så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fast eiendom

Vi tilbyr bistand i alle typer saker som omfatter fast eiendom over hele landet.

Vi har gode kunnskaper om faktiske forhold av betydning for utnyttelse av fast eiendom, som f.eks. jord- og skogbruk, utmarksnæring, utnytting av vann og vassdrag og offentlige planer for arealutnyttelse.

Vi bistår med blant annet:

 • Forhandlinger og tvister om fast eiendom og rettigheter i fast eiendom
 • Grensespørsmål
 • Naboforhold
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Byggesaker
 • Reguleringsmessige forhold
 • Utbyggingssaker
 • Tomtefeste
 • Erstatning
 • Allmenningsforhold
 • Utnyttelse av fast eiendom
 • Servitutter (rettigheter over annen persons eiendom)
 • Hevd
 • Jordskifte
 • Forurensning
 • Eiendomsskatt
 • Overdragelse av fast eiendom

Eiendom i utlandet

Vi har mange års erfaring med bistand overfor klienter med tilknytning til utlandet – også i tilknytning til fast eiendom.

Vi samarbeider jevnlig med advokater i de land hvor nordmenn vanligvis har ervervet eiendom eller emigrert til.

Vi bistår blant annet med:

 • Sikring av kjøpsprosessen ved kjøp og salg av eiendom, herunder gjennomgåelse av kontrakter.
 • Skatte- og avgiftsmessige forhold ved kjøp og salg.
 • Skattemessig inn- og utflytting (skattemessig emigrasjon).
 • Kontrakter ved utleie av eiendom i utlandet og beskatning av utleieinntekt.
 • Sameiekontrakter for eiendom som regulerer bruk, fordeling av utgifter osv.
 • Arveoppgjør, herunder skifte av eiendom både i utlandet og i Norge.
 • Utarbeidelse av testamenter etter utenlandsk rett for enklere arveoppgjør i utlandet.

Hvorfor Wahl-Larsen?

wla-leaf

Dyktige advokater

Vår avdeling for fast eiendom og eiendommer i utlandet består av advokater med lang og spesialisert erfaring.
wla-columns

Ledende kompetanse innen eiendom

Hos Wahl-Larsen har vi mange spesialiserte advokater. Vi samarbeider for å ivareta dine interesser best mulig.

wla-diploma

Faglig oppdatert

Lovverket og rettspraksis er i konstant utvikling. Advokatene i Wahl-Larsen er faglig oppdaterte. Dette sikrer at du alltid kan stole på at Wahl-Larsen gir deg den veiledningen og bistanden som er nødvendig i din sak.

wla-contract

Erfaring

Våre advokater oppnår svært gode resultater. Vi har kompetanse og erfaring med å beregne erstatning. Vi søker løsninger gjennom forhandlinger, men går gjerne i retten om nødvendig.

Din strategiske samarbeidspartner

Wahl-Larsen Advokatefirma bistår med løpende rådgivning, er din partner ved tvister og legger stor vekt på service og kvalitet.