Vi har ekspertise på alle områder knyttet til fast eiendom

Fast eiendom

Vi tilbyr bistand i alle typer saker som omfatter fast eiendom over hele landet.

Som en del av dette inngår:

 • Forhandlinger og tvister om fast eiendom og rettigheter i fast eiendom
 • Grensespørsmål
 • Naboforhold
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Byggesaker
 • Reguleringsmessige forhold
 • Utbyggingssaker
 • Tomtefeste
 • Erstatning
 • Allmenningsforhold
 • Utnyttelse av fast eiendom
 • Servitutter (rettigheter over annen persons eiendom)
 • Hevd
 • Jordskifte
 • Forurensning
 • Eiendomsskatt
 • Overdragelse av fast eiendom

Vi har gode kunnskaper om faktiske forhold av betydning for utnyttelse av fast eiendom, som f.eks. jord- og skogbruk, utmarksnæring, friluftsliv, utnytting av vann og vassdrag og offentlige planer for arealutnyttelse.

Ta kontakt - Få konsultasjon

Ønsker du rådgivning på din sak? Fyll ut kontaktskjemaet under for å få en førstekonsultasjon og videre veiledning.

KONTAKTPERSONER

Tor Gresseth

ADVOKAT (H)/ PARTNER

TLF: (+47) 48 89 02 49
E-post: tor.gresseth@wla.no

Jostein Grosås

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 90 17 68 97
E-post: grosas@wla.no

Terje Hensrud

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 95 88 24 01
E-post: henrus@wla.no

Hans Christian Steenstrup

ADVOKAT (H)/ PARTNER

TLF: (+47) 92 21 39 75
E-post: hcs@wla.no

Øyvind Kraft

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 91 87 87 19
E-post: oyvind.kraft@wla.no