Ny utgave av «Å forhandle»

Å forhandle, 3. utgave er nå utkommet i april 2021. Her skriver forfatteren Sigurd Knudtzon mer utfyllende om maktspillet i forhandlinger, konfliktforhandlinger, strategi og taktikk, kommunikasjonsprosessen og om den menneskelige dimensjon i forhandlinger. Utgangspunktet for bokens innhold er gjennomgang av Harvard metoden i forhandlinger og viser til metoder for å forstå partenes respektive interesser, som jo er det saklige grunnlaget for enhver forhandling. Les mer her.