Styrets forhold til daglig leder

Forholdet mellom styre og daglig leder er helt sentralt i rollefordelingen i selskapet ledelse. Hvilket selskapsorgan har hvilke oppgaver og ansvar?
Vedlagt følger en artikkel som tar for seg rettslige og organisatoriske sider i denne «symbiosen».

Trykk her for å lese artikkelen.

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.