WLA – kurs om bruk av utenlandsk arbeidskraft

Kurset Utenlandsk arbeidskraft vil omhandle reglene for norske virksomheters direkte og indirekte bruk av utenlandske ansatte og reglene for norske ansattes utenlandsstasjonering.

Merete Bårdsen vil bl.a. gjennomgå:

  • Ansettelse av personer fra land i eller uten EØS
  • Innleie fra land i og utenfor EØS
  • Utenlandsstasjonering i og utenfor EØS
  • Anvendelse av utenlandske underentreprenører
  • Sosial sikring
  • Oppholds- og arbeidstillatelse, innvandring m.v.
  • Individuelle- og kollektive arbeidsrettslige spørsmål, herunder avtaleinngåelser

Kurset passer alle som har behov for nærmere kunnskap om arbeid over landegrensene.

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.